Livet skal leves - hele livet

OK-Klubberne i Århus er en del af en landsdækkende ældreorganisation.
Vi er upolitiske og uafhængige af faglige organisationer.
Vi er alle frivillige, værter, værtinder samt bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalg

Øvrige bestyrelse og udvalgsformænd

Klubleder i Hasle: Birgit Klinke 8624 7733


Klubleder i Nord: Vinnie Nielsen 8623 1805


Rejse- og aktivitetsudvalg: Bodil Dambro 6065 7414


Programudvalg og blad:
Klublederne samt Thorvald Kjær Jensen 2073 2173
og Birgit Klinke 8624 7733


WEB / IT: Steen Bluhme 2030 4824


Ad-Hoc: (Medlemspleje m.m.) Vibeke Styver  2370 2769


Ad-Hoc: (PR og Pressekontakt) Thorvald Kjær Jensen 2073 2173


Ad-Hoc: (Vaccinationer) Vinnie Nielsen 8623 1805 / Steen Bluhme 2030 4824


Ad-Hoc: (Klubmedhjælper) Vibeke Styver 2370 2769


Demenskontakt: Birgit Klinke 8624 7733


Suppleant: Anna Vejlin og Mie Caspersen